Kohbergs resultat bliver tre gange større end året før

Produktudvikling 7. mar 2024 -
This describes the image
Søren Bender Egesborg satte sig i direktørstolen 1. december 2023. Foto: Kohberg
  • Bagerikoncernen øgede overskuddet til 33,4 mio. kr. i 2023. Selskabet venter nyt godt år.

Skrevet af: Henrik Denman

Danmarks største danskejede bageri Kohberg Bakery Group bragede ud af 2023 med et overskud, der er tre gange større end året før.

Det samlede resultat efter skat landede på 33,4 mio. kr. mod 11,4 mio. kr. i 2022. Resultatet er nået efter en stigning i omsætningen på godt 100 mio. kr.. Virksomheden omsatte i 2023 for 966,6 mio. kr.

Det er femte år i træk, at koncernen kan præsentere sorte tal på bundlinjen – og blot tre måneder efter at Søren Bender Egesborg kunne sætte sig i direktørstolen.

– De senere år har vi haft fokus på at sikre en rentabel drift af Kohberg, og det er lykkedes. For første gang i mange år kan Kohberg levere et overskud, der isoleret set er tilfredsstillende i forhold til vores samlede omsætning, siger Søren Bender Egesborg i en pressemeddelelse.

I årsregnskabet peger Kohberg på et par væsentlige årsager til virksomhedens positive udvikling. Der er en fortsat stærk udvikling i eksporten, og hertil kommer effektiviseringer i bagerierne.

Investeringer i fokus

For regnskabsåret 2024 forventer Kohberg et resultat før skat i niveau 40-50 mio. kr.

"Nettoomsætningen forventes øget i niveau 5-10 pct. Der er dog under de nuværende makroøkonomiske forhold øget usikkerhed til de angivne forventninger", lyder det i ledelsesberetningen.

Den styrkede økonomi i virksomheden får betydning for Kohbergs muligheder for vækst og udvikling.

– Hvis Kohberg skal vokse og udvikle sig, har vi i de kommende år brug for at investere, siger Søren Bender Egesborg.

Virksomheden arbejder intenst på at mindske spild og at indføre energi- og ressourcebesparende løsninger. Kohberg er allerede godt i gang med at indføre løsninger, der mindsker virksomhedens udledning af CO2. Den udvikling vil fortsætte i de kommende år, hvos fokus særligt rettes mod effektiviseringer og energibesparelser, bl.a. en øget udnyttelse af overskudsvarme.

Et andet fokusområde er at sikre miljøvenlige løsninger i brugen af emballage. Kohberg ønsker i stadig højere grad at anvende plastemballager, der er fremstillet af genanvendeligt plast. Her er målsætningen for 2024 95 pct. 

Opdateret 7. mar 2024