Senior QA / Systemansvarlig

Nøglerolle med både systemansvar og en meget bred berøringsflade…

Foodjob Nordic søger en erfaren kvalitetsprofil til Solina DK i Stilling. Solina er en markedsledende leverandør af råvarer og ingredienser til den internationale fødevareindustri.

Solina arbejder bæredygtigt efter visionen ”We make food matter” og et stærkt værdigrundlag kendetegnet ved kundefokus, værdiskabelse, innovation og samarbejde.

120 medarbejdere ud af Solina Gruppens 3.600 medarbejdere har deres arbejdsplads i Stilling.

Du kan læse mere om Solina Denmark via følgende links: www.solina-retail.dk og https://dk.solina.com/, og du kan læse mere om Solina Group her: www.solina-group.com.

Stillingen
Med referere til Kvalitetschefen indgår du i kvalitetsteamet bestående af 9 personer.

Som systemansvarlig for kvalitetssystemet vil du have en bred funktion, hvor du vil blive involveret i alle aspekter i virksomhedens kvalitetsarbejde. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med kvalitetschefen og de øvrige medarbejdere i kvalitetsteamet, og det omfatter følgende:

Certificering, Dokumentation og Systemansvar

 • Sikre overholdelse af BRC-krav
 • Opdatering af kvalitetsdokumentation
 • Vedligeholdelse af kvalitetshåndbog og risikovurdering

Audits

 • Udførelse af interne og eksterne audits
 • Ansvar for 3. parts audits samt kundeaudits
 • Udførelse af hygiejnerunderinger og glas/plast runderinger

Formidling og træning

 • Drive implementering af Food Safety Culture
 • Team leder for HACCP-Team
 • Introduktion og træning af personale

Myndigheder og samarbejdspartnere

 • Kontaktperson til Fødevarestyrelsen
 • Besvarelse af forespørgsler fra kunder og myndigheder
 • Ansvarlig for en række serviceleverandører

Support til produktion

 • Løbende dialog med produktionen
 • Deltagelse i diverse projekter
 • Skadedyrssikring og optælling af skadedyr

Arbejdsopgavernes karakter spænder fra det strategiske til det operationelle, og deres udførelse kræver en vekslen mellem at sidde ved skrivebordet og at være ude på gulvet. Du vil være i løbende kontakt med den øvrige organisation – dels gennem den løbende afrapportering til ledelse (lokalt og på Group niveau) og HACCP-team og dels gennem håndteringen af de daglige opgaver. Du vil desuden have kontakt til en række interessenter eksternt.

Du tilbydes en alsidig nøglerolle med mulighed for at tilegne dig en komplet viden om kvalitetsarbejdet i en international fødevarevirksomhed i vækst. Både de faglige og de personlige udviklingsmuligheder ligger lige for i en rolle, som skal varetages med både selvstændighed og løbende sparring med virksomhedens erfarne kvalitetschef.

Arbejdsstedet er Solina DK’s kontor i Stilling ved Skanderborg. Der vil være en begrænset mængde rejseaktivitet i jobbet.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du har erfaring fra en ledende rolle i en mellemstor eller større fødevarevirksomhed, eller at du måske er kvalitetsansvarlig i en mindre fødevarevirksomhed. Stillingen kræver en uddannelse som Lead Auditor – en uddannelse som Solina er villig til at tilbyde, såfremt du ikke allerede er uddannet. Det vigtigste er, at du allerede har et solidt kvalitetsfagligt fundament både erfaringsmæssigt og uddannelsesmæssigt, og at du har ambition om videre udvikling. I den forbindelse vil du have et tæt parløb med kvalitetschefen, da det overordnede kvalitetssystem er afgørende for virksomhedens og afdelingens drift.

Du er stærk i formidling og kommunikation på tværs af fagligheder og på både dansk og engelsk i skrift og tale. Du er desuden vant til at bruge diverse IT-værktøjer, herunder MS Office m.m.

På det personlige plan er det vigtigt, at du er struktureret og har sans for detaljer samtidig med, at du er serviceminded og samarbejdsorienteret. Det er afgørende for succes, at kvalitetsagendaen drives på en måde, hvor virksomhedens øvrige mål også tilgodeses. Derfor er det vigtigt, at du formår at etablere konstruktive og tillidsfulde samarbejder både internt og eksternt.

Mere information og ansøgning

Kontakt Martin Alsted fra Foodjob Nordic, tlf. 2917 1009, e-mail: mga@foodjobnordic.com for yderligere information.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning - Foodjob Nordic sikrer diskretion for alle ansøgere.

Senior QA / Systemansvarlig

Tiltrædelse:
25 maj 2024

Virksomhed:
Solina Denmark

Arbejdssted:

Niels Bohrs vej 55
8660 Skanderborg

Oprettet:
05 April 2024

ANSØG STILLING