Skatteminister: Pant i grænsehandlen kan øge salget med 450 millioner i danske butikker

Lovgivning 23. maj 2024 -
This describes the image
Foto: Ulrik Samsøe Figen
  • De danske dagligvarebutikker kan se frem til markant øget omsætning på øl, sodavand og cider, når tyske grænsehandelsbutikker i 2029 skal opkræve pant på dåser og flasker.

De danske dagligvarebutikker kan se frem til en øget omsætning på 450 mio. kr. på øl, sodavand og cider. Det fremgår af et svar fra skatteminister Jacob Bruus (S) til partifællen Jesper Petersen.

Han har spurgt, hvad det får af betydning for Danmark, når de tyske grænsehandelsbutikker i 2029 skal indføre pant på dåser som følge af ny EU-lov.

Det samlede merprovenu som følge af indførelse af pant i de tyske grænsehandelsbutikker skønnes dermed med betydelig usikkerhed at udgøre ca. 120 mio. kr. årligt (2024-niveau). 

Merprovenuet kan henføres til øgede moms- og afgiftsindtægter fra et øget indenlandsk salg af øl, sodavand, alkoholsodavand og cider.

Danskere kan i dag købe øl, sodavand, alkoholsodavand og cider i de tyske grænsebutikker uden at betale emballagepant, hvis blot de underskriver en eksporterklæring, og varerne udføres samme dag, som de er indkøbt. Den tyske pant udgør 25 eurocent pr. dåse, svarende til ca. 1,85 kr.

Indførelsen af pant i tyske grænsebutikker vil fjerne den besparelse, som danske grænsehandlende i de tyske grænsebutikker har i dag, hvilket vil medføre højere omkostninger, og dermed mindske danskernes tilskyndelse til at grænsehandle disse varer i Tyskland.

Danskerne køber 170 mio. liter uden pant

Baseret på Skatteministeriets skøn for grænsehandlen med sodavand, øl og alkoholsodavand samt andelen heraf, som stammer fra Tyskland i Skatteøkonomisk Redegørelse 2023, kan danskernes grænsehandel i Tyskland skønnes at udgøre ca. 105 mio. liter sodavand, ca. 65 mio. liter øl og ca. 5 mio. liter alkoholsodavand.

Indførelsen af pant i de tyske grænsebutikker skønnes med betydelig usikkerhed at medføre et fald i grænsehandlen med sodavand på ca. 60 mio. liter, mens salget i Danmark skønnes at stige tilsvarende, hvilket skønnes at medføre et årligt merprovenu på ca. 75 mio. kr. (2024-niveau).

Tilsvarende skønnes grænsehandelen med øl med betydelig usikkerhed at falde med ca.10 mio. liter, mens salget i Danmark skønnes at stige tilsvarende, hvilket skønnes at medføre et merprovenu på ca. 40 mio. kr.

Grænsehandlen med alkoholsodavand og cider skønnes med betydelig usikkerhed at falde med ca. 1 mio. liter, mens salget i Danmark skønnes at stige tilsvarende, hvilket skønnes at medføre et merprovenu på ca. 5 mio. kr.

DSK: Pant vil få betydning

Ifølge vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen, De Samvirkende Købmænd, er der god grund til, at de tyske grænsebutikker i 21 år har kæmpet for at undgå de samme regler som samtlige andre tyske butikker. Også de butikker, der ligger tæt op ad grænsen til Østrig, Frankrig, Holland, Belgien osv.

- Opkrævning af pant vil få en betydning. De danske kunder i det helt nære område vil formentlig fortsat have en stor del af dagligvareindkøbene i Tyskland. Standardmomssatsen i Tyskland er 19 pct., men for de fleste fødevarer gælder en nedsat momssats på 7 pct. Den nedsatte sats gælder for en bred vifte af fødevarer, herunder basale f.eks. brød, mælk, frugt og grøntsager, siger Claus Bøgelund Nielsen.

Han tilføjer: - Jo længere væk fra den tyske grænse, desto sjældnere tager man turen til Tyskland, og jo færre dåser vil man købe med pant.

Opdateret 24. maj 2024