Leverandør af kølemøbler: Energimærkning er en jungle uden kontrol

Leverandører 8. dec 2023 -
This describes the image
Vibocold er en 'one-stop shop' – bl.a. for købmænd, uddelere og kæder. Her ekspederes en pakkeløsning af kommerciel direktør Claus R. Henriksen (th).   Foto: Vibocold
  • Den manglende kontrol med energimærkning af kølemøbler rammer især kunder i dagligvarehandlen 

Det halter med kontrollen af energimærkninger, der klassificerer produkter fra A til F afhængigt af deres energiforbrug. Formålet med mærkningsordningen er at synliggøre de mest energieffektive produkter på markedet.

- Sikkerhedsstyrelsen er ansvarlig for at føre kontrol med energimærkningen, men de holder sig tilbage. Derfor har myndighederne ikke nok kontrol med mærkningsordningen, og ansvaret ligger i stedet hos de enkelte aktører og producenterne, siger John Karlsen, der er indkøbschef hos Vibocold.

Virksomheden leverer køle-, fryse- og varmemøbler til bl.a. dagligvarehandlen.

Når ansvaret for energimærkningen ligger hos producenterne selv, opstår der ifølge Vibocold muligheder for fortolkning af testkravene. Det kan føre til, at der bliver sat misvisende energimærkater på kølemøblerne.

‒ Der er nogle ret lempelige regler, og der bliver ikke ført kontrol med, hvordan målingerne bliver udført. Lovgivningen definerer, hvad man skal, og hvad man må. Men udfordringen ligger i, hvordan producenterne forholder sig til det, og hvad de oplyser, siger John Karlsen.

Der er nemlig forskellige standarder afhængigt af typen af møbel og brugen af det, og hvis et kølemøbel bliver vurderet på baggrund af en forkert formel, kan det nemt havne i en forkert energiklasse.

‒ Jeg kan undre mig over, at to ellers nærmest identiske produkter har helt forskellige energimærker. Det lugter lidt af, at nogen bøjer reglerne for målingen, når et køleskab i energiklasse B faktisk bruger mere strøm end et i energiklasse C, siger John Karlsen.

Mangel på kontrol rammer kunder

Den manglende kontrol med energimærkningen rammer især kunderne hos blandt andet dagligvarehandlen. 

‒ Virksomhederne har en kommerciel interesse i at opnå et godt energimærke, men når test af kølemøblerne bliver udført så forskelligt, bliver deres reelle energiforbrug sløret for kunderne. Derfor er det vigtigt, at de ser på energiforbruget i stedet for energimærket, siger John Karlsen.

Han kalder det for frustrerende, at politikerne i marts 2021 lavede nye og skærpede energiregler uden at sikre et kontrolorgan til at håndhæve dem. 

- Det lægger en stor byrde på producenterne, og uden kontrol er det jungleloven, der styrer markedet. Sikkerhedsstyrelsen er nødt til at komme mere på banen og kontrollere, at der bliver testet korrekt og efter ens standarder. Det er den eneste måde at komme problemet til livs på.

Sikkerhedsstyrelsen opfordrer til at anmelde

Til Dagligvarehandlen oplyser Sikkerhedsstyrelsen, at de overordnede regler for energimærkning af kølemøbler, der anvendes til direkte salg, findes i en EU-forordning.

Ifølge forordningen skal produkter testes efter en standard, men der er ikke krav i forordningen om, at der testes efter en specifik standard. Der findes i dag en række standarder for kølemøbler med udgangspunkt i, hvad kølemøblet skal anvendes til, f.eks. om det er en flaskekøler, en kold automat eller et supermarkedskølemøbel.

Hvis et kølemøbel kan anvendes til flere formål, kan det evt. føre til, at produktet vurderes at tilhøre to forskellige energiklasser. 

Sikkerhedsstyrelsen udfører stikprøvevis kontrol med energimærkning af energikrævende produkter. 

- Grundlæggende er det fabrikantens ansvar, at et produkt lever op til de krav, der er fastsat, bl.a. at produktet er energimærket korrekt. Denne egenkontrol efterprøves ved Sikkerhedsstyrelsens stikprøvevise kontrol, skriver styrelsen i en mail.

Sikkerhedsstyrelsen opfordrer til, at det anmeldes til styrelsen, hvis der er mistanke om, at et produkt ikke er energimærket korrekt. I så fald vil styrelsen undersøge, om produktet er i strid med reglerne. Det kan f.eks. ske gennem en test, som udføres af et testlaboratorium efter den samme standard, som fabrikanten oplyser, at produktet er testet efter, da det blev produceret.

Rift om nye kølemøbler efter energikrise

Claus R. Henriksen, som er kommerciel direktør hos Vibocold, har tidligere udtalt til Dagligvarehandlen.dk:

- Man kan spare rigtig meget ved at udskifte gamle kølemøbler med nye. Sidste år oplevede vi tårnhøje el-priser, og det rettede selvfølgelig fokus på pris og energiklasser. Men som køber bør man være opmærksom, for nogle forhandlere af kølemøbler er mere kreative end andre, når det gælder energimærkning.

Han understregede i et interview til et tema om butiksinventar, at butikkerne  bør sikre sig, at kølemøblerne er testet ud fra europæiske normer. 

- Nogle produkter markedsføres som værende el-besparende i A-klassen. Men måske refereres der til testresultater, som ikke medregner strømforbrug til afrimning og gentagne åbninger af dør eller låg, lød advarslen dengang fra  Claus R. Henriksen.

Opdateret 11. dec 2023