DSK: Nye butiksområder udenfor byerne truer bymidterne

Interesseorganisationer 2. maj 2024 -
This describes the image
Netto ved Skallebølle trækker kunder til fra et stort opland. Foto: Flemming Effersøe
  • Udlægning af de såkaldte aflastningsområder, der oprindeligt var designet til at aflaste bycentre fra trafik- og handelspres, truer de lokale dagligvarebutikker

Aflastningsområder har vist sig at være den direkte vej til butiksdød i bymidterne.

Så kontant lyder det fra De Samvirkende Købmænd, DSK, på baggrund af en analyse. Brancheforeningen mener derfor, at aflastningsområder kan have negative konsekvenser for de lokale dagligvarebutikker i mindre byer og i bymidterne.

This describes the image

Aflastningsområderne er typisk placeret i udkanten af byerne og har til formål at reducere trængsel og miljøbelastning i bycentrene. Her var det tanken at placere f.eks. større varehuse, hvidevarebutikker, bilforhandlere, og specialforretninger, som kræver mere plads, end hvad der er tilgængeligt i de tættere bebyggede bycentre.

Ifølge analysen fra De Samvirkende Købmænd, DSK, er der imidlertid en bagside af medaljen. 

Analysen peger bl.a. på, at etablering og udvidelse af netop aflastningsområder, kan føre til et markant fald i omsætningen for de eksisterende butikker i netop bymidten. Det er et tab, der for mange mindre butikker kan være svært at løfte.

Stort omsætningstab hos dagligvarebutikker

Ifølge kommunale analyser kan dagligvarebutikker opleve et omsætningsfald på mellem 6 og 21 pct., når aflastningsområder etableres eller udvides. 

- Dette er særligt problematisk i betragtning af, at dagligvarebranchen historisk set har haft en lav overskudsgrad på kun 1,2 pct. gennem det seneste årti. Dermed står mange butikker i en sårbar økonomisk situation, hvor selv små fald i omsætningen kan tvinge dem til at reducere personale eller risikere lukning. Det har store konsekvenser, hvis man ønsker en levende og spændende bymidte, skriver DSK i en pressemeddelelse.

Jannick Nytoft, der er adm. direktør hos DSK, opfordrer derfor til en revision af lovgivningen om aflastningsområder for at beskytte de lokale butikkers interesser, men i lige så høj grad for at understøtte livet i bymidterne og mindre byer.

- Kommunernes mulighed for at give tilladelse til etablering af nye - og udvidelser af eksisterende aflastningsområder - har i de senere år taget overhånd, siger Jannick Nytoft.

- Helt konkret mener vi, at kommunernes mulighed for at udlægge nye aflastningsområder og udvidelse af eksisterende aflastningsområder bør fjernes, af hensyn til livet i bymidterne og for at undgå at bymidterne i de mindre byer lægges øde, tilføjer han.

Opdateret 2. maj 2024