43.000 unge står uden uddannelse og job: Dansk Erhverv i nyt udspil til kæmpe udfordring

Interesseorganisationer 11. apr 2024 -
This describes the image
Foto: Dansk Erhverv
  • Alt mens næsten alle erhverv higer efter arbejdskraft, står alt for mange unge på sidelinjen uden uddannelse og job. Det vil Dansk Erhverv forsøge at gøre noget ved med flere initiativer.

Skrevet af: Søren Tougaard

Omkring 43.000 unge mellem 15 og 24 år har hverken uddannelse eller job. Samtidig mangler stort set alle brancher inklusive dagligvarehandlen faglærte hænder og hoveder til at udføre opgaver.

Den store samfundsudfordring kalder på handling, mener erhvervsorganisationen Dansk Erhverv. 

Adm. direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen understreger, at virksomhederne allerede i dag tager et stort samfundsansvar for at understøtte unges muligheder for at lykkes, blandt andet gennem fritidsjob og lærepladser til et meget stort antal unge. Knap halvdelen af alle 110.000 unge i fritidsjob er f.eks. ansat i detailhandlen.

- Men de nuværende rammer for at understøtte blandt andet en mere praksisfaglig folkeskole og samarbejdet mellem skoler, kommuner og erhvervslivet kan og skal styrkes. Så erhvervslivet i endnu højere grad kan tage flere af vores unge ind og bidrage til at give dem en god start på livet. Jeg ved, at erhvervslivet står klar. Og jeg har store forventninger og tiltro til, at regeringen vil løfte denne vigtige dagsorden på måder, vi ikke har set før, lyder det fra Brian Mikkelsen.

Erhvervsrettet 10. klasse og karakterkrav

Erhvervsorganisationen har fremlagt en række initiativer, som skal give flere unge uddannelse og job.      

Dansk Erhverv foreslår – udover en styrkelse af rammerne for fritidsjobs og en mere praksisfaglig skole - blandt andet også en mere erhvervsrettet 10. klasse, en styrkelse af lærer- og pædagogområdet, karakterkrav på 6 til de treårige gymnasiale uddannelser samt en styrkelse af de tilbud, der i dag findes for unge, som ikke kan gå den mere direkte vej gennem ungdomsuddannelserne.

- Folkeskolen formår ikke i tilstrækkelig grad at sikre, at alle unge motiveres, udvikler sig og trives. Den Forberedende Grunduddannelse har for længe været økonomisk udfordret – og vi er ikke i mål med den seneste politiske aftale. Meget fungerer i det danske skolesystem, men det halter desværre stadig for mange steder med den kvalitet, unge og virksomheder møder, herunder på områder som er afgørende for at sikre flere unge en plads i fællesskabet. Med vores nye udspil håber jeg det står klart, at erhvervslivet er klar til at tage ansvar for at løfte endnu flere unge ind i uddannelse og arbejde. For den enkeltes og hele samfundets skyld. Den opgave kan ikke løses uden erhvervslivets aktive medvirken. Det er kun sammen, vi kan løfte og gøre en forskel på det her felt, siger Brian Mikkelsen.

Ifølge Dansk Erhverv har regeringen i høj grad sat handling bag ordene med et økonomisk løft til erhvervsuddannelserne, der matcher ambitionerne. Nu er det afgørende, at det sætter et markant aftryk på kvaliteten i uddannelserne.

En forudsætning for det er ifølge Dansk Erhverv, at man samtidig styrker de faglige og sociale miljøer på skolerne ved at samle udbuddet af uddannelserne på færre skoler end i dag.

Opdateret 11. apr 2024