DSK: Danskernes grænsehandelsiver kommer med en regning

Grænsehandel 3. jul 2024 -
This describes the image
Foto: Flemming Effersøe
  • Grænsehandel for op imod 18 mia. kr. om året har store konsekvenser for samfundsøkonomien, detailhandlen, miljøet, klimaet og den enkeltes sundhed, lyder det fra De Samvirkende Købmænd. 

Skrevet af: Søren Tougaard

Sommerferien er højsæson for danskernes valfarten til de tyske grænsehandelsbutikker for at købe stort ind.

Nu angriber De Samvirkende Købmænd igen danskernes grænsehandelsiver for at have en økonomisk slagside for samfundet, for den enkeltes sundhed samt for natur og klima, lyder det.   

Grænsehandlen ligger på 17-18 mia. kroner om året, og det betyder store tab for de danske dagligvarebutikker og den øvrige detailhandel form af tabt omsætning og færre arbejdspladser.

En "hjemtagning" af grænsehandlen kunne skabe ca. 4.800 danske fuldtids- og deltidsjobs, især for unge og ufaglærte, påpeger DSK.

Den danske stat går desuden glip af over 5 mia. kr. i moms og punktafgifter som følge af grænsehandlen i 2023. Dette inkluderer både moms og punktafgifter, der betales til f.eks. Tyskland og Sverige i stedet for Danmark.

Belaster klima og miljø

Desuden medfører danskernes grænsehandel et øget forbrug af usunde varer som slik, alkohol og tobaksprodukter, som kan have negative sundhedsmæssige konsekvenser. En undersøgelse foretaget af Norstat for DSK viser, at især yngre danskere i alderen 18-29 år øger deres forbrug af disse produkter som følge af grænsehandlen.

- Et er, at vi fokuserer på de økonomiske og jobmæssige konsekvenser, men oven i det skal vi lægge en ikke ubetydelig miljø- og klimabelastningen som konsekvens af grænsehandlen. Transporten til og fra grænsebutikkerne medfører betydelige CO2-udledninger, da langt de fleste danskere benytter benzin- eller dieselbiler til at handle ved grænsen. Desuden udgør de 650 mio. pantfrie dåser, der købes ved grænsen, en miljømæssig udfordring, da mange af disse dåser ikke genanvendes og i værste fald ender i naturen, siger Jannick Nytoft, adm. direktør hos De Samvirkende Købmænd.

- Grænsehandel har en række alvorlige konsekvenser for dansk økonomi, arbejdsmarked og miljø. Det er vigtigt, at vi får et præcist billede af disse konsekvenser, så vi kan tage de nødvendige politiske skridt for at adressere dem, siger han. 

This describes the image
Opdateret 3. jul 2024