Fødevarepriser holder sig i ro

Forbrugere 12. feb 2024 -
This describes the image
Arkivfoto: Helle-Karin Helstrand
  • Det seneste år er fødevarepriserne steget med 2,2 pct., mens inflationen bevæger sig lidt op. 

Skrevet af: Søren Tougaard

Selv om forbrugerpriserne på årsbasis steg til 1,2 pct. i januar mod 0,7 pct. måneden før forårsaget af højere el-priser, er inflationstallene fra Danmarks Statistik alligevel ganske god læsning for forbrugerne. Danskernes løn er nemlig steget med omkring 5 pct. det seneste år, og det betyder, at købekraften igen er stigende.

Zoomer man ind på fødevarepriserne er de steget med 2,2 pct. fra januar 2023 til og med januar 2024. Samme årsstigning var der i hele 2023, hvilket altså kan tyde på, at forbrugerne nu kan forvente ganske normale prisstigninger i supermarkedet.  

- Med dagens tal er vi endnu et skridt nærmere mod at få den købekraft tilbage, som vi har mistet til inflationen. Vi har ikke løntal endnu det rækker ind i 2024, men det er helt sikkert, at lønnen er steget mere end priserne over det sidste år. Som det så ud ved slutningen af 2023, har den gennemsnitlige privatansatte fået godt 60 pct. tilbage af den realløn, hun har mistet siden toppen i 2021. Også med dagens tal er vi stadig fattigere, end vi har været, men det går den rigtige vej, lyder det i en kommentar fra Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank. 

Venter lille stigning

Set i europæisk sammenhæng var Danmark det land med det laveste EU-harmoniserede inflation i december, hvor Danmark lå på 0,4 pct. efterfulgt af Italien og Belgien med 0,5 pct. Til sammenligning lå gennemsnittet i de 27 medlemslande på 3,4 pct. målt på for den EU-harmoniserede inflation, der f.eks. ikke indeholder udgifter til ejerbolig.   

- Der er stadig styr på inflationen i Danmark. Renset for sæsonudsving er priserne steget 0,2 pct. fra december til januar, når man ser bort fra fødevarer og energi. Det passer ganske godt med to procents årlig inflation, som indirekte er målet. Tager man fødevarer og energi med, er priserne steget 0,9 pct. på måneden, men det afspejler mere eller mindre tilfældige udsving og højere afgifter, ikke underliggende prispres. Det går også godt i Danmark sammenlignet med eurolandende, der havde 2,8 pct. inflation i januar, mens den var 0,9 pct. i Danmark opgjort efter samme metode. 

- Det er vores bud, at inflationen kravler lidt mere opad i de kommende måneder, blandt andet fordi lønstigninger giver lidt opadgående pres, men vi regner ikke med at se noget nær den inflation, vi havde for et år eller to siden, lyder analysen fra Las Olsen. 

 

Opdateret 12. feb 2024