Vi står sammen eller…

Lige nu er det hamrende vigtigt, at dagligvarebranchen står sammen, så danske og tyske politikere ikke kommer til at ryste på hånden, når de skal tage beslutningen om dåsepant på den milliard dåser, der sælges og ryger til Danmark.
Det er sjældent en god idé at ryste (for meget) på hånden, hvis man står ikke blot med dåsepant i hånden, men med mere vigtigt materiale - såsom øl eller en aftale om pant. Taler jungletrommerne sandt, så er det præcis det, der er ved at ske.
Udadtil står branchen pænt sammen, både detaillister og leverandører, men bag kulis serne foregår der et speget spil.
Det er eksempelvist påfaldende, så aktive dansktyske købmænd er på de politiske fløje samt på gangene hos danske bryggerier, når det officielle Fleggaard for længst har meldt ud, at tysk dåsepant skam ikke vil kunne påvirke salget...
Sådan lød det i en artikel i Jydske Vestkysten. Artiklen blev efter sigende øjeblikke lig sendt videre fra dansk, politisk bagland til det tyske, så måske Fleggaard skulle passe lidt på med denne taktik; at sige et og nok reelt mene noget andet.
Danske politikere sad i hvert fald og gjorde sig lystige omkring Fleggards taktik, da der på Christiansborg - i marts - var en konfe rence om grænsehandel. Danske politikere mener, at de godt kan se, når der foregår et spil for næsen af dem, for det var samme taktik, der blev fulgt, da danske politikere skulle vedtage afgifterne på danske øl og sodavand.
Nu ligger der en tyskdansk aftale - om dåsepant - klar til underskrift af den tyske miljøminister i delstaten Slesvig-Holsten-Robert Habeck og hans danske kollega, miljøminister Kirsten Brosbøl (S).
To partier i landsdelen, CDU og FDP, frygter dog, at det tyske grænseområde vil miste omsætning og arbejdspladser, hvis planen bliver gennemført.
Hvor har politikerne denne frygt fra? Er det Fleggard eller andre, der giver information om dette? For efter sigende, så fortæller Fleggard de danske bryggerier, at Fleggaard vil købe mere tysk øl, hvis der indføres dåsepant.
Og det ville vel jo i så fald give flere tyske arbejdspladser? Når nu salget ikke falder. Ifølge Fleggaard...
Mon ikke vi snarere bør passe på, at vi ikke lader lobbyister bestemme, hvordan lovgivningen ændres hensigtsmæssig. Jeg tror i hvert fald ikke, at danskerne er klar til mere tysk øl af den grund - og der er vel også pant på?
Set ud fra andres interesser end grænsebutikkerne, så lyder dåsepant som en god og naturlig idé - i hvert fald i mit begrænsede udsyn, og så du må korrigere mig, hvis jeg bare ikke kan se godt nok (jeg bruger mi nus 2, 25/2, 50).
Du kan derfor skrive et læserbrev og for tælle Dansk Handelsblads læsere, hvorfor tysk dåsepant ikke er en god idé.
For jeg kan ikke rigtigt få øje på ulem perne. Eller også kan du tone rent flag og bakke op på alle niveauer.
Pant er jo for længst indført i Danmark - og såmænd også i Tyskland. Nu skal reglen bare gælde danskere - også når de er på tysk indkøb - så vi efter en årrække med politiske henvendelser, nu kan få denne særlige, tyske pantregel ændret.
Så må de to miljøministre for min skyld godt ryste lidt på hånden, når de skriver under.
Bare de får fat i pennen og får sat deres signatur det rette sted. Tak.
Venlig hilsen
Niels H. Carstensen
Ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis