Venstre vil se positivt på skærpet bøde

Venstre melder sig i gruppen af politiske partier i Folketinget, der vil se positivt på at hæve bødestraffen for at handle med ulovligt importeret slik.
Dansk Folkeparti har fremsat et forslag til folketingsbeslutning, som skal debat i Folketinget i nær fremtid.
Dansk Handelsblad har fået meldinger fra flere partier på begge sider af folketingssalen om, at de ser positivt på Dansk Folkepartis forslag om at skærpe både indsatsen mod og straffen for salg af ulovligt importeret slik.
Torsten Schack Pedersen, der er Venstres skattepolitiske ordfører, siger til Dansk Handelsblad:
– Der har været en række store sager om ulovligt slik i den seneste tid. Hvis det fortsætter, så er højere bødestraf bestemt en mulighed, som Venstre vil se positivt på.
Skats kontrol
På spørgsmålet om Venstre vil stille et forslag om at øge antallet af kontrolbesøg i virksomheder og butikker, der handler med punktafgiftspligtige varer, svarer
Torsten Schack Pedersen:
– Grundlæggende tror jeg, at Skat er bedst til at vurdere, hvor deres kontrolindsatser har størst effekt. Men det betyder ikke, at vi politisk ikke kan vælge at styrke indsatsen bestemte steder. Og når der områder, hvor der er noget at komme efter, så er det politiske signal fra min side klart, så skal Skat også prioritere området, så svindlen bekæmpes mest effektivt.
Hvis Dansk Folkepartis
får flertal for sit forslag, pålægger Folketinget regeringen inden udgangen af 2015 at fremsætte lovforslag om at skærpe bødestraffen for ulovlig handel med punktafgiftspligtig slik og om at forøge antallet af kontrolbesøg i virksomheder og butikker, der handler med punktafgiftspligtige varer.
” Der har været en række store sager om ulovligt slik i den seneste tid. Hvid det fortsætter, så er højere bødestraf bestemt en mulighed.
” TORSTEN SCHACK PEDERSEN, VENSTRE