Vederlag stiger i Coops top – falder hos Dansk Supermarked

Vederlaget til Coops direktion steg med 3 mio. kr. sidste år. Omvendt faldt vederlaget til Dansk Supermarked Groups direktion og bestyrelse med 3 mio. trods stærk vækst

Duellanterne: Per Bank (tv.) og Peter Høgsted kæmper om markedsleder-titlen i Danmark. Men lønkapløbet har Bank efter alt at dømme vundet. Fotomontage: Dansk Supermarked Group og Henrik Frydkjær

Landets to ubetinget største dagligvarekoncerner, Coop Danmark og Dansk Supermarked Group, der tilsammen sidder på mere end 70 pct. af markedet, kunne begge notere sig pæn fremgang i 2017.

Trods et løft i både indtjening og overskud er det dog ikke begge selskaber, der har udbetalt et...