V: Større bøder for fusk med regler

Venstres forbrugerordfører i Folketinget, Jan E. Jørgensen, vil foreslå regeringen, at det skal koste større bødestraffe for fødevarevirksomheder at overtræde reglerne.
Regeringen fremsætter i en vækstpakke, der skal til forhandling med Folketingets partier, forslag om at afskaffe næringsbrevsordningen.
Ordningen blev indført i 2005 for at forhindre de brodne kar i at drive virksomhed enten i form af fødevareforretning som grønthandel eller slagterforretning eller i form af restaurant.
Jan E. Jørgensen mener, at ordningen ikke har virket efter hensigten. Han har set sager, der har overbevist ham om, at truslen om at fratage en virksomhed næringsbrevet var mere teori end virkelighed.
- Det gør, at jeg mener, at ordningen og det bureaukrati, der følger med, ikke står mål med effekten.
- Det er jo ikke sådan, at det pludselig bliver straffrit at snyde, men det store bureaukrati med at søge om næringsbrev og betale for det hvert år, virker som skønne spildte kræfter, når man ikke tager næringsbrevet fra nogen.
Store bøder
Men når forslaget om at afskaffe næringsbrevsordningen skal drøftes mellem regeringen og de øvrige partier, vil han foreslå, at bødestraffene bliver hårdere. Det vil få en præventiv virkning, mener han:
- Der er ikke behov for at give myndighederne øgede beføjelser, men man kan se på, om strafniveauet er tilpas. Jeg er tilhænger af, at straffen stiger voldsomt ved gentagne overtrædelser.
En ting er, at folk træder ved siden af en enkelt gang, men når man gør det gang på gang, så skal hammeren falde voldsomt meget hårdere tredje og femte gang.
- Det vil faktisk kunne lukke en virksomhed. Store bøder har helt klart en præventiv effekt. Men hvis man får en bøde på 5000 kr. , er effekten noget begrænset.
"Jeg er tilhænger af, at straffen stiger voldsomt ved gentagne overtrædelser. " JAN E. JØRGENSEN, VENSTRE

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis