Underskuddet hæver sig op på 10 mio. kr. i Emmerys

Den økologiske kæde Emmerys kom ud af regnskabet 2016/17 med et underskud på godt 10 mio. kr.

Screendump: Emmerys.dk

Underskuddet har hævet sig ekstra stort i den økologiske bagerkæde Emmerys.

I det netop offentliggjorte regnskab for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 fremgår det, at kæden kom ud af det skæve regnskabsår med et minus på 9,9 mio. kr., hvilket er godt fem gange større end ved sidste regnskab.

Kæden tæller 30 butikker, og i regnskabet fremgår det, at Ebitda for regnskabsåret er negativ med 2 mio. kr. hvilket ledelsen betegner som “meget mindre end forventet og utilfredsstillende.

Flere årsager til underskud
I ledelsesberetningen peges der især på to faktorer, der har haft negativ indflydelse på årets resultat. For det første engangsomkostninger på 3 mio. kr., der blandt andet skyldtes “omkostninger i forbindelse med udskiftning af ledende medarbejdere, ekstraordinære omkostninger til vedligehold af butikker og ekstraordinære afskrivninger i forbindelse med lukningen af bageriet i City Vest samt butikkerne i City Vest og Magasin (i Aarhus, red.)”.

For det andet kampagner, der på kort sigt anslås at have reduceret omsætningen 2,1 mio. kr., men som ledelsen angiver at have tilført en væsentlig stigning i antallet af kunder og transaktioner.

Forventer bedre driftsresultat
Af beretningen fremgår det ligeledes, at ledelsen vurderer, at tilgangen af nye kunder fremadrettet vil bidrage med mere end den reducere omsætning, hvorfor ledelsen forventer et forbedret driftresultat for 2017/18.

Emmerys ejes af bestyrelsesformand og storaktionær Hans Henrik Pleisner samt baron Johan Wedell-Wedellsborg. der købte en minoritetsaktiepost tidligere på foråret.