Tyske delstater spænder ben for pantaftale

En dansk-tysk aftale om pant på dåser og flasker købt i grænsehandlen kunne have været en realitet, hvis det stod til forbundsregeringen

Arkivfoto: Helle-Karin Helstrand

For længe siden i en galakse langt, langt væk…

Sådan fristes man til at sige, når emnet er returpant på dåser og flasker købt i den tyske grænsehandel.

Uden i øvrigt at sammenligne med legendariske Hollywood-film er der i begge tilfælde tale om en saga med efterhånden mange år på bagen, og udsigterne til forløsning synes langt, langt væk.

Seneste nyt i sagen om en pantaftale gældende for butikker i det dansk-tyske grænseland kommer fra Tyskland. I en anmodning til den tyske Bundestag har medlemmer af det venstreorienterede parti Die Linke bedt forbundsregeringen forholde sig til, om den mener, der bør være tysk pant på dåser, der fragtes nordpå.

I et skriftligt svar skriver forbundsregeringen, at:

– Da kunder i grænsehandlen i overvejende grad handler drikkevarer ind til privat forbrug i udlandet, er det forbundsregeringens opfattelse, at der også er pligt til at opkræve pant i forbindelse med salg til skandinaviske kunder.

Uenige delstater

Skrivelsen henviser endvidere til delstaternes høje grad af selvbestemmelse og bemærker, at de nordligste delstater, Slesvig-Holsten og Mecklenburg-Vorpommern, modsætter sig en pantaftale for grænsehandlen.

– De håndhævende myndigheder i delstaterne Slesvig-Holsten og Mecklenburg-Vorpommern har en anden opfattelse end forbundsregeringen, hvad angår grænsehandel (…) Og da håndhævelsen af den tyske pantordning ligger hos delstaterne, har forbundsregeringen ikke mulighed for selv at håndhæve reglerne i ordningen, står der i regeringens svar til Die Linke.

Fra de slesvig-holstenske myndigheders side læner man sig op ad en afgørelse fra Forvaltningsdomstolen fra 2003, som beskytter en pantfri zone i grænsehandlen med henvisning til, at der er tale om eksportvarer.

Selv om den tyske forbundsregering ikke har noget at skulle have sagt over for delstaterne i pantspørgsmålet, kan det måske lune lidt, at den mener, der bør indføres pant på tyske dåseøl og –vand. Under alle omstændigheder kommer det ikke til at rokke ved, at en løsning på problemet ligger et godt stykke ude i fremtiden. Dansk Erhverv indbragte for to og et halvt år siden sagen for EU-kommissionen, som skal tage stilling til, hvorvidt der er tale om ulovlig statsstøtte til de tyske grænsebutikker.