Tysk pantsag er en miljøsag

For de tyske politikere handler spørgsmålet om tysk pant på dåseøl i grænsebutikkerne især om to ting: Natur og momspenge.
Politikere i landdagen Slesvig-Holstein udtrykker stor forståelse for, at Danmark ikke ønsker at se naturen oversvømmet af tyske dåser.
Problemets kerne er, at danskere og andre skandinaver kan købe øl og sodavand ved den dansk-tyske grænse uden dåsepant, selv om både tyskere og danskere normalt betaler dåsepant i de hjemlige butikker.
Mange tomme dåser havner i den danske natur.
Den slesvigholstenske miljøminister Robert Habeck er generelt tavs om de forhandlinger, der for tiden foregår om en løsning til at indføre tysk pant på dåser købt i grænsebutikkerne.
Ødelægger naturen
For nylig talte han dog ifølge avisen Der Nordschleswiger om de anstrengelser, landsdelen gør i disse uger for at
finde en løsning til at indføre
dåsepant i grænsehandlen for at bremse naturødelæggelsen i Danmark.
Han sagde videre om de forhandlinger, der for tiden
finder sted mellem Tyskland
og de regionale myndigheder i Slesvig-Holsten og Mecklenburg-Vorpommern om en aftale om pant på tyske dåser:
- Der sker fremskridt i sagen. Men det er en kompliceret proces for den tyske og
den danske regering at finde
frem til, hvor sagen hører hjemme. Vi følger blot sagen fra sidelinjen. Man er blevet enige om et pantsystem, og for øjeblikket gælder det om
at finde ud af, hvem der skal
overtage det millionbeløb i moms, som vil blive betalt i pant i grænsebutikkerne, forklarede Robert Habeck.
Flemming Meyer, der repræsenterer partiet SSW i Landsdagen i Kiel, har tidligere sagt om dåsesagen:
- Det gør mig ondt at se på, hvordan millioner af dåser fra den tyske grænsehandel ender i danske grøftekanter, enge og skove og dermed bidrager massivt til naturforurening i vores naboland.
- Man kunne naturligvis se det som et rent dansk anliggende. Til godt naboskab hører, at man hjælper hinanden, sagde Flemming Meyer, da Robert Habeck tilbage i 2012 offentliggjorde, at han ville hjælpe den daværende danske miljøminister Ida
Auken med at finde en løs
ning på pantproblemet.
Problemet med moms
Alle gode viljer til at bremse forureningen af den danske natur med tyske dåser støder imidlertid mod praktiske problemer.
Et af de udestående problemer er den tyske moms. Den skal i givet fald opkræves i Tyskland og tilbagebetales i Danmark.
Et andet problem er, hvem der skal modtage de mange tyske dåser. En løsning er, at grænsebutikkerne skal modtage dåserne. En anden løsning kan bl.a. blive, at der i Danmark bli
ver mulighed for at aflevere
tyske dåser i Dansk retursystems pantstationer.
"Det gør mig ondt at se på, hvordan millioner af dåser fra den tyske grænsehandel ender i danske grøftekanter, enge og skove. "
FLEMMING MEYER, LANDDAGEN I KIEL
DEN TYSKE PANT
Skiftende miljøministre har uden held prøvet at løse det danske dåseproblem ved grænsen.
For de danske politikere er det et problem, at hovedparten af dåserne, som er købt i grænsehandlen, ender i skraldespanden eller i naturen.
De såkaldte eksporterklæringer i grænsehandlen har længe været en torn i øjet på politikerne. Ved at underskrive en erklæring, kan de handlende i grænsebutikkerne undgå at betale tysk pant.
I Danmark ser Dansk Erhverv frem til, at problemet med den tyske dåsepant løses mellem Danmark og Landdagen i Kiel. Dansk Erhverv peger på, at de danske dagligvarebutikker kæmper for at klare sig i konkurrencen med de billigere grænsehandelsbutikker syd for grænsen, hvor der ikke blot er forskel på moms og afgifter, men også en skævhed i spørgsmålet om pant.
Grænsekøbmændene har flere gange sagt, at de gerne ser en løsning indført med pant på dåserne.
Men er det er miljøministrene i Danmark og Tyskland, der sidder med nøglen til at løse problemet.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis