Trepartsaftale kan afhjælpe flaskehalse

Den netop vedtagede aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter skal sikre livslang uddannelse

Arkivfoto: Ulrik Samsøe Figen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop indgået en trepartsaftale, der markant styrker voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet.

Aftalen indeholder initiativer for knap 2,5 milliard kroner i 2018-2021 og kan blandt andet være med til at afhjælpe flaskehalse.

Underdirektør i De Samvirkende Købmænd, Claus Bøgelund Nielsen, siger om aftalen:

– Vi kan især glæde os over, at kvaliteten af AMU-kurserne bliver forbedret, og at virksomhederne kommer til at opleve større fleksibilitet i udbuddet.

Som en del af aftale skal taksterne til skolerne hæves, så AMU-området tilføres 280 mio. kr. til at styrke kvaliteten i tilbuddene. Derudover afsættes der en kvalitetspulje til AMU på 140 mio. kr. til skolerne og der gives bedre muligheder for at tilpasse AMU-kurser til den enkelte virksomheds behov.

Claus Bøgelund hæfter sig også ved den øgede mulighed for faglærte for at skifte spor eller for at ufaglærte for at få en uddannelse, som arbejdsmarkedet efterspøger.

– Det er positivt med en pulje til omskoling. Man kan eksempelvis forestille sig, at en industrislagter kan blive omskolet til detailslagter, så flaskehalsproblemer kan håndteres til glæde og gavn for både medarbejdere og virksomheder, siger Claus Bøgelund.

Der er afsat omkring 400 millioner kroner til en fond målrettet ufaglærte og faglærte, der skal opkvalificere deres kompetencer eller helt skifte spor.