Trecifret milliontab i Foodservice Danmark

Efter retning af regnskabsfejl er 2017 blevet andet år i træk med underskud i Dagrofas foodservice-ben

Dagrofas bestyrelsesformand og fungerende koncernchef Jesper Lok. Foto: Henrik Frydkjær

Stærkt forsinket blev 2017-regnskabet for Dagrofa-ejede Foodservice Danmark offentliggjort først i juli med et uventet stort underskud på 103 mio. kr.

Dagrofas bestyrelsesformand og fungerende koncernchef Jesper Lok har ellers tidligere sagt til Dansk Handelsblad, at selskabet fik et lille overskud sidste år.

Efter et større oprydningsarbejde er også Foodservice Danmarks resultat for 2016 blevet nedreguleret med tilbagevirkende kraft, så et overskud på 66 mio. kr. året før i stedet er blevet til et underskud på 48 mio. kr.

De to underskudsår står i skærende kontrast til tidligere års overskud. Så sent som i 2015 fik Foodservice Danmark en bundlinje på 111 mio. kr. Kort efter blev selskabet sat til salg – et salg, som dog siden blev opgivet.

‘Stærkt utilfredsstillende’

Det store underskud og problemerne i bogføringen sætter et nyt lys på de mange udskiftninger i selskabets ledelse det sidste par år, kulminerende med koncernchef Per Thaus afgang fra Dagrofa i februar i år.

Her følger uddrag fra ledelsesberetningen i det netop offentliggjorte regnskab:

“Selskabets resultat anses som stærkt utilfredsstillende. Foodservice har haft et udfordrende år, og der er efter regnskabsårets afslutning foretaget væsentlige udskiftninger i ledelsen. I forlængelse af udskiftningerne i ledelsen er økonomistyringen i selskabet blevet integreret med Dagrofas koncernøkonomi.
I forbindelse hermed og som led i afslutning af revisionen er der foretaget en revurdering af regnskabsaflæggelsen, og gennemgangen af balancerne har afdækket fejl vedrørende 2016 på 118 mio. kr. før skat, hvor sammenligningstallene er tilrettet.”

“Koncernens performance for 2016 fremstår derfor væsentligt dårligere end tidligere rapporteret, og resultat for 2017 er væsentligt dårligere end de udmeldte forventninger.
Foodservice har iværksat en genopretningsplan for igen at gøre selskabet profitabelt og for 2018 forventes en forøget omsætning og et positivt EBITDA”, står der i årsrapportens ledelsesberetning.

Tilretningen af regnskabet i Foodservice Danmark for 2016 kommer til at få en effekt i Dagrofas overordnede koncernregnskab for i år.

– Da Dagrofa Aps-regnskabet allerede er aflagt for 2017, er det ikke muligt at foretage rettelser hertil, hvorfor det vil blive korrigeret under egenkapitalen i 2018-årsrapporten, siger Henrik Christiansen, som er koncernøkonomidirektør i Dagrofa til Dansk Handelsblad.

 

Opdateret 8.54 og 9.24

DEL
Forrige artikelSkjulte cigaretter gav markant fald i salget
Næste artikelSallings stormagasiner hæver indtjeningen
Jesper Veber Knudsen
Har i mere end 15 år siden uddannelsen på Danmarks Journalisthøjskole beskæftiget sig med erhvervsjournalistik om især detailhandel og fødevarer. Før Dansk Handelsblad har han bl.a. arbejdet på Foodwire.dk, Økologi & Erhverv og som medredaktør på Levnedsmiddelbladet. Er daglig leder af bladets redaktion og skriver især nyheder og analyser.