To af tre postbutikker skæres ned

Nu er tiden kommet til også at drosle ned på den service, kunderne kan få i en postbutik.
Mens der ved årsskiftet var omkring 550 postbutikker med fuld service, vil der i slutningen af 2014 kun være mellem 180 og 200, hvorfra kunderne kan sende et anbefalet brev, et værdibrev eller en pakke til udlandet eller betale et girokort. Derudover vil der være op mod 600 detailhandlende, der kan sælge frimærker, udlevere rekommanderede breve og modtage og afsende pakker indenfor landets grænser. Mange steder fjerner Post Danmark postdisken.
Tilpasser til behovene Post Danmark tilpasser bare sine ydelser, så de passer til befolkningens behov, lyder det fra Post Danmarks kommunikationschef Morten O.
Nielsen.
- Vi lukker ikke noget, men samler sådan noget som anbefalede breve, værdibreve og pakkelabels til udlandet til 200 centrale steder i landet, siger kommunikationschefen.
- Den postydelse, som kunderne går efter 98 ud af 100 gange, de besøger en postbutik, kan de stadig få der, hvor de får den i dag. I dag er det nemlig kun 2 pct. af de daglige postforretninger, der består af anbefalede breve, værdibreve og pakker til udlandet, og man kan fortsat sende en pakke til udlandet fra alle postbutikker, man skal bare vide hvad den vejer, og så printe en pakkelabel ud fra nettet, siger Morten O.
Nielsen.
Girokort, der ikke er en af Post Danmarks kerneydelser, er ikke talt med i de 2 pct. de ekspederes som en aftale mellem Post Danmark og Danske Bank. Men mængden af girokort er ifølge Post Danmark faldet med 25-30 pct. alene i 2013.
Post Danmarks ydelser reguleres i Postloven, der netop er fornyet 1. marts.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis