Tiltrængt opgør med afgifter gavner dagligvarehandlen

Ugens kommentar, Henrik Hyltoft, markedsdirektør, Dansk Erhverv.

Foto: Dansk Erhverv

Fire mia. kroner handel i de tyske grænsehandelskøbmænds lommer og illegal slikhandel for 860 mio. kroner.

Det er blot nogle af konsekvenserne af de høje afgifter, som danske virksomheder og forbrugere pålægges at betale. Vi kender alle sammen billederne af fyldte indkøbsvogne
og trailere, som gladelig fyldes op af danskere med julelys i øjnene i Nordtyskland,
og som så køres nordpå tilbage over grænsen. Og nogle gange så langt nordpå, at al sund fornuft burde tilsige, at det ikke burde kunne betale sig.

Det er derfor glædeligt – og tiltrængt – at regeringen, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti med erhvervs- og iværksætterpakken har taget endnu et spadestik til et opgør med det tunge og byrdefulde afgiftssystem – og nu har den endelige finansiering på plads med den netop indgåede Finanslovsaftale.

Nøddeafgiften bliver lagt i graven og det samme sker for afgiften på te, alkoholsodavand, engangslightere og emballage på pantbelagte drikkevarer. Og ikke mindst er der grund
til at glæde sig over, at erhvervet slipper for at skulle hæve afgiften på slik, chokolade og vin den 1. januar 2018. Glæden over annulleringen af afgiftsstigningen overskygger endda,
at annulleringen sker med ekstrem kort frist.

Aftalen om reduktion og sanering af afgifter i erhvervs- og vækstpakken er et vigtigt skridt, men i Dansk Erhverv tillader vi os dog at være mere ambitiøse. Vi vil videre ad de spor,
der nu er lagt. Derfor mener vi, at der skal ske en reel og større reduktion af slik- og chokoladeafgiften, vinafgiften, ølafgiften og spiritusafgiften på 20-25 pct. i første hug. Så
der er masser af gå i gang med og presse på for i 2018!

Erhvervsaftalen indebærer også en påkrævet styrkelse af skattemyndighedernes kontrol, så snydere opfanges hurtigere og rammes hårdere – ligesom fødevareministeren barsler
med planer om at gøre det sværere for de ”brodne kar” blandt restauranter, kiosker mv. Positive tiltag som vil give mere fair vilkår.

Dansk Erhverv kæmper også for mere fair vilkår i grænsen, da vi mener, at der skal tysk pant på tyske emballager i de tyske grænsehandelsbutikker!

Det kan ikke være rigtigt, at nogle få og kæmpestore butikker kan undslå sig deres miljø- og samfundsansvar og eksportere affald med statstilskud til nabolandene. Det svarer
til at sidde i solen hjemme i haven og drikke dåseøl og så smide de tomme dåser uden pantmærker ind i naboens have! Det ville ingen acceptere. Men det er grundlæggende, hvad grænsehandelsbutikkerne har gjort i mange år.

Det kan hverken Danmark eller miljøet være tjent med. Dansk Erhverv mener derfor, at tyskerne bør tage deres miljøansvar alvorligt ved at opkræve pant på øl og sodavand – ligesom de gør i alle andre butikker i hele Tyskland. Det forventer vi, at EU-kommissionen i 2018 vil erklære sig enig i.

Glædelig jul & nytår med ønsket om en god handel til alle!