TILLYKKE fra købmænd til leverandører – sammen skal vi bage en større kage!

Ugens kommentar af John Wagner, adm. direktør, De Samvirkende Købmænd

Foto: DSK

Med nu 50 år på bagen kan man vel ikke kalde DLF – dagligvareleverandørernes agtværdige forening – for en årsunge, vårhare eller kuvøseguf, som Den Danske Ordbog forslår som synonymer for en yngre eksistens.

Og dog… 110 års oplevelser, på godt og ondt, som DSK har i dansk dagligvarehandel, har DLF som organisation altså ikke. Men flere af medlemmerne har været med på hele rejsen – og såmænd også været leverandører til købmænd, før det med jernbanen og automobilet blev populært at samles i ”Forenings-Danmark”.

Selvfølgelig har leverandører, grossister og detaillister ikke altid sammenfaldende interesser. F.eks. er der spørgsmål om pris, markedsføringstilskud, private labels og samhandelsbetingelser i øvrigt, som kan skabe lidt splid og spektakel. Og enige om, hvem der har ansvar for sortiments-udviklingen – eller mangel på samme! – bliver vi formentlig heller ikke.

Men forhåbentlig glemmer vi aldrig, at vi har et skæbnefællesskab i forhold til forbrugernes valg – og såmænd også i forhold til mange politiske udfordringer, selv om DLF traditionelt har haft lidt berøringsangst i forhold til sidste vel vidende, at større interesseorganisationer hader konkurrence fra os mindre brancheorganisationer, og fordi store kunder kan blive mindre kunder, hvis leverandørerne blander sig i slige slagsmål. Således må det ikke altid have været let at være DLF og finde den rolle, som medlemmerne – store og små, lokale, nationale og internationale – gerne ser en leverandørforening spille.

Men skiftende bestyrelser, formænd og direktører har gjort det næsten umulige rigtig godt og udviklet foreningen til fælles bedste og med en attitude i forhold grossister, kæder og købmænd, som vi altid i DSK har sat meget stor pris på. Der er ting, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forbyder os at tale sammen om. Så det lader vi naturligvis være med. Der er sager, som vi nok aldrig bliver enige om – så dem skal vi ikke spilde vor tid på. Og så er der vore fælles ønsker om en spændende udvikling af dansk dagligvarehandel, hvor konkurrencen skal være både fair og udfordrende, og hvor det skal være udbytterigt at være til fordel for alle fra jord til bord.

Samarbejdet mellem DLF og DSK lå for mange, mange år siden bl.a. til grund for etableringen af EAN Danmark (senere GS1) og dermed stregkodernes indtog. Og hvis det ikke havde været for DLF’s nuværende direktør, Niels Jensens utrætteligt indsats, havde vi ikke om et par uger kunne åbne den hidtil største FoodExpo-messe i Herning.

Vort samarbejde har altså ikke bare en god historie – det har også en fremtid, hvis vi med omhu vælger at samarbejde om de sager, hvor vi kan og skal løfte i flok med henblik på at sikre os alle en pæn del af kagen – en kage, som risikerer at blive mindre de kommende år, medmindre vi forsøger sammen at bage en større.

Også derfor et stort TILLYKKE fra DSK til DLF – fra uundværlige købmænd til uundværlige leverandører!