Salt2

Akzo Nobel Salt har en eneretstilladelse til at indvinde salt i Danmarks undergrund. Foto: Akzo Nobel Salt

Mere nyt