Tilbagegang i dagligvaresalget

Forbruget af fødevarer og andre dagligvarer faldt 1,6 pct. i maj i forhold til samme måned sidste år

Danskerne bruger færre penge på dagligvarer. Foto: Helle-Karin Helstrand

Mens det danske detailsalg viser fornuftig form med en fremgang for maj på 1,6 pct. i forhold til samme måned sidste år, går det anderledes trægt med at få forbruget af dagligvarer op i gear.

Således gik salget af fødevarer og andre dagligvarer tilbage med minus 1,6 pct. i maj i forhold til maj 2016, viser nye tal fra Danmarks Statistik over det såkaldte Detailomsætningsindeks.

Sammenlignes de tre måneder marts-maj med samme periode sidste år er der tale om et fald i dagligvaresalget på 1,2 pct., og dermed har de generelle positive konjunkturer ikke just smittet af på danskernes købelyst i dagligvarebutikkerne.

Ses der isoleret set på dagligvaresalget i maj i forhold til omsætningen i branchen måneden forinden er tilbagegangen 0,2 pct.

Beskeden detailvækst
Hos Dansk Erhverv noterer man sig, at der samlet set har været en fremgang på beskedne 0,5 pct. over det seneste år i detailsektoren, når der korrigeres for prisudviklingen. Og dermed er væksten i sektoren blot en tiendedel af væksten i årene 2004-2006 inden finanskrisen.

– Den svage udvikling i detailhandlen i indeværende opsving skyldes flere forhold. For det første, så er den samlede forbrugsvækst lavere end i årene inden krisen, men derudover så har vi på bagkanten af krisen ændret forbrugsmønster. Vi prioriterer i højere grad forbrug af tjenester – f.eks. rejser, restaurationsbesøg med videre – og køb af ny bil på bekostning af traditionelt privatforbrug. I tillæg til det, så flyttes en stigende del af vores private forbrug over på nettet, hvilket kun delvist kommer danske butikker til gavn, da en stor del af nethandlen sker via udenlandske hjemmesider, siger cheføkonom Steen Bocian fra Dansk Erhverv i en kommentar til udviklingen.

Ifølge cheføkonomen er det private forbrug herhjemme i fornuftig fremgang trods den beskedne vækst i detailhandlen.

– Det skal ses i lyset af det generelle opsving med stigende beskæftigelse, stigende huspriser og rimeligt høj reallønsvækst – men vi lægger altså ikke i noget videre omfang vores penge i butikkerne, vi bruger dem på andet, siger Steen Bocian.