Tag: planlov

Få varehuse koster dagligvareomsætning i København

Få varehuse og mangel på salgskvadratmeter koster dagligvareomsætning i København. Aarhus er bedst til at tiltrække kunder udefra af de fire største kommuner

Dansk Supermarked afviser A-Z-rygte

Hjørrings borgmester har sivet ud, at A-Z-varehus skal omdøbes Bilka Nonfood. Dansk Supermarked afviser dog konkrete planer for at omdanne A-Z varehuset i Hjørring

Den ukronede kejser af dansk dagligvarehandel

Per Bank, adm. direktør i Dansk Supermarked, fylder 50 år den sidste dag i oktober

BREAKING: Bilka overtager Kvickly i Randers

Dagligvarekoncernen har måttet opgive Bilka-planer i Hjørring, men får nu sit hypermarked nummer 19

Kommuner er skeptiske overfor planlovs-vejledning

Kritik af udkastet til vejledning til planloven fra både DSK og Kommunernes Landsforening

Planloven står fortsat højt på dagsordenen

Planloven og en sænkning af punktafgifterne bliver efterårets store politiske temaer

Risiko for ny terrorplanlægning

Ugens kommentar, John Wagner, adm. direktør hos De Samvirkende Købmænd

Ny planlov med knaster

Den nye mulighed for at åbne dagligvarebutikker i aflastningsområder kan give anledning til klager

Klart flertal for ny planlov

Planloven vedtages i Folketinget  den 1. juni og gælder fra den 15. juni

Kommuner afviser nye dagligvarebutikker i udkanten af byerne

Kommuner vil have handlen samlet i centrum, så dagligvarekæder får sværere ved at placere nye butikker i udkanten af centerbyer

Mere nyt fra dhblad