Sverige er slikfuskernes paradis

I februar afslørede Fødevarestyrelsens rejsehold, at en slikbutik i Nykøbing Sjælland solgte slik, der ulovligt var importeret fra Sverige. Forretningen blev fanget i at have importeret to partier slik fra Sverige uden at opgive det til myndighederne.
Eksemplet er langt fra enestående. I stadig flere tilfælde finder de danske myndigheder ud af, at en stor del af det slik, der sælges ulovligt herhjemme, importeres fra Sverige. Her kan slikfuskere hente søde sager til Danmark uden at betale sukkerafgiften på 24,61 kr. pr. kg plus moms.
Opgørelser fra Skat viser, at mange danske butikker bugner af ulovligt slik, og at det ulovlige blandselvslik ofte er importeret fra Sverige.
Bagmændene
Når Skat gennemfører kontrol i butikkerne, kan butikkerne i mange tilfælde ikke dokumentere, hvor deres blandselvslik kommer fra.
Der findes ingen faktura, og det er et udbredt problem, at de ikke fører kasseregnskab.
Funktionsleder i Skat, Jon Mikkelsen, forklarer om kontrollen over for illegal handel med bl.a. slik:
– Vi foretager både uanmeldte og anmeldte besøg og gennemfører kontrol ved grænserne. Men vi foretager typisk nogle afgrænsede indsatser. I første halvår af 2014 har vi haft fokus på salget af blandselvslik, hvor vi kan se, at der er nogle kiosker, der sælger slik meget billigt.
Her foretog vi stikprøvekontroller hos 75 forhandlere af blandselvslik. Men vores erfaring er, at vi får mest ud af at gå efter bagmændene.
Derfor går vi baglæns i detailleddet for at se, hvem der leverer til butikkerne.
Gemmes af vejen
Grossister opbevarer også en del af deres lagre i Sverige.
Det viser en sag fra Hillerød.
I sommer konfiskerede Fødevarestyrelsens rejsehold, Skat og politi 22 paller svarende til fem ton med gammelt slik på en gård ved Hillerød.
Slikket blev opdaget i en sag om fusk med datomærkning på gamle varer. Sagen førte til, at de svenske myndigheder opdagede, at slikfuskeren fra Hillerød gemte slikket af vejen i Sverige.
I september konfiskerede den svenske levnedsmiddelkontrol 230 paller slik svarende til omkring 52 ton slik, hvoraf en stor del for længst havde overskredet sidste salgsdato.