Svag vækst i dagligvaresalget

Det er ikke dagligvarer, som danskerne vælger at bruge mange flere penge på i et gryende opsving.

Ifølge et helt frisk detailomsætningsindeks fra Danmarks Statistik er salget af fødevarer og andre dagligvarer i april dykket med 0,1 pct. i forhold til marts, når man ser på de sæsonkorrigerede tal.

Samlet set ligger de seneste tre måneders omsætning dog over den tilsvarende periode i 2014 med en vækst på 0,5 pct. målt på mængder.

Resten af artiklen
er kun for vores abonnenter.

Bliv abonnent