Svag udvikling i Europa rammer dansk industri

I sidste uge fik vi septembertal for industriproduktionen og udviklingen i vareeksporten (ekskl. skibe og fly), som dermed giver os det fulde billede af udviklingen i 3. kvartal. Når man betragter udviklingen fra 2. kvartal til 3. kvartal, faldt industriproduktionen og vareeksporten med hhv....