Supermarkeder kan få apoteksfilialer

Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) står fast på, at der ikke skal være fri adgang til at drive apotek. Det skal også i fremtiden være farmaceuter, der ejer og driver apoteker.
Til gengæld står regeringen også fast på, at shopishopapoteker i f.eks. supermarkeder skal gøre apotekerne mere tilgængelige, så borgerne ikke behøver at køre til de større byer for at købe lægemidler.
Det står nu fast, efter at Sundhedsministeriet har modtaget høringssvar fra organisationer og brancheforeninger om regeringens lovforslag om at modernisere apotekerloven.
Ministeriet har gennemgået høringssvarene og kan gøre det endelige forslag til ændring af loven klar, så Folketinget kan begynde at behandle det i begyndelsen af november.
Fortsat monopol Et centralt tema i moderniseringen af apotekerloven er ejerskabsmonopolet. Det ændres der ikke ved. Det personlige ejerskab vil blive fastholdt, og det er en person med farmaceutisk uddannelse, der skal eje apoteket.
Det betyder, at ejeren af f.eks. supermarkedet, som en apotek placeres i, ikke kan udøve apotekervirksomhed.
Dermed er muligheden for, at de store dagligvarekæder og Matas kan eje og drive apoteker med personer med en farmaceutisk uddannelse til at drive apoteket er udelukket.
Men selv om Danmarks Apotekerforening hele tiden har været imod shopishopapoteker, holder regeringen fast i, at der er behov for flere apoteker, og at en del af udbygningen kan ske gennem shopishopapoteker i dagligvarebutikker.
Filialer Sundhedsministeriet fastslår, at de nye shopishopapoteker skal drives under apotekerens juridiske, økonomiske og faglige ansvar.
Ministeriet vil opstille regler, der gør det klart, at apoteksfilialer skal være indrettet og udstyret på en egnet måde, så f.eks. uvedkommende ikke får adgang til lageret med lægemidler eller til apotekets data.
“Det er regeringens vurdering, at en udbredelse af shopishop på apoteksområdet vil kunne bidrage til at øge adgangen til at købe medicin i både byer og landområder,” skriver ministeriet.