Supermarkeder er Danmarks største jobskabere

I en ny Momentum-analyse fremgår det, at væksten i beskæftigelsen i de seneste ti år er vokset mere i supermarkeder og varehuse end i nogen andre dele af dansk erhvervsliv. Men nu er der ikke flere nye arbejdspladser at hente, og eksperter mener ikke, at detailhandlen og serviceerhverv kan skabe den vækst, vi desperat mangler. Industrien og eksporterhvervene skal også op i gear.
– Vi forventer ikke, at beskæftigelsen vil stige yderligere i supermarkeder og varehuse i de kommende år, snarere tværtimod. Det skyldes den svære økonomiske situation, men det er også, fordi der i branchen er mange deltidsansatte, hvis timetal kan øges, før der bliver behov for nyansættelser, siger Henrik Hyltoft, markedsdirektør i detailhandlens brancheorganisation Dansk Erhverv.