Supermarkeder ansætter igen

Noget tyder på, at købmænd og butikschefer ser lysere på fremtiden. I hvert fald bruger de i øjeblikket flere lønkroner end i 2012 og 2013, og antallet af beskæftigede i dagligvarehandlen er det højeste siden 2008.
Et sæsonkorrigeret specialudtræk, som Danmarks Statistik har foretaget for Dansk Handelsblad, viser, at lønmodtagere i supermarkeder og varehuse i første kvartal af 2014 lagde 11 pct. flere arbejdstimer i dagligvarehandlen, end det skete i første kvartal 2013.
Siden lukkelovens endeligt har supermarkederne ansat flere deltidsmedarbejdere for at øge fleksibiliteten, men alt tyder på, at den enkelte medarbejder nu igen har fået flere timer.
Stigingen i antallet af præsterede timer er derfor større, end stigningen i antallet af medarbejdere. I første kvartal 2014 var der i gennemsnit 96.950 ansatte i supermarkeder og varehuse.
Det er en stigning på 2,2 procent sammenlignet med samme periode året før, da der var 96.702.
Vicedirektør i De Samvirkende Købmænd (DSK), Claus Bøgelund Nielsen, ser tre hovedårsager til stigingen.
- Mens vi kæmpede for, at få afgifterne ned, sagde vi, at lavere afgifter ville trække en del af grænsehandlen hjem og øge beskæftigelsen i dansk dagligvarehandlen.
Salget af øl i Danmark er steget lidt, siden afgiften blev fjernet, og salget af sodavand er steget meget. Mere salg kræver flere hænder, så det er en af årsagerne.
En anden er, at de udvidede åbningstider nødvendigvis også kræver flere medarbejdere, siger Claus Bøgelund, der som den tredje årsag ser en begyndende optimisme i handlen.
- Forbruget står stadig stille, men mange købmænd fornemmer nok, at de har lagt det værste bag sig, siger vicedirektøren i DSK.
Første kolonne: Indekstal for antal beskæftigede.
Anden kolonne: Indekstal for gennemsnitlige præsterede timer
1. kv. 2008: 100 100
1. kv. 2009: 95 106
1. kv. 2010: 93 99
1. kv. 2011: 95 104
1. kv. 2012: 94 102
1. kv. 2013: 96 93
1. kv. 2014: 98 103
Kilde: Danmark Statistik

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis