Stort pres på storbybutikker slækker kæders krav til kvm.

Lavt udbud og stor efterspørgsel efter beliggenheder i storbyerne får kæderne til at acceptere mindre butiksstørrelser

Arkivfoto: Ulrik Samsøe Figen

Stort set samtlige dagligvareaktører i Danmark har planer om at etablere et stort antal nye butikker i hovedstadsområdet de kommende år. Presset er også stigende i Aarhus, hvor kæderne slås indædt om at finde de bedste beliggenheder til nye butiksplaceringer. En kamp, der ikke er blevet lettere af, at udbuddet af beliggenheder til dagligvarebutikker i det centrale Aarhus er yderst begrænset.

Ifølge erhvervsmægler Torben Klitgaard, Colliers International i Aarhus, betyder det lave udbud, at dagligvarekæderne ofte er nødt til at slække på kædens krav til antal kvadratmeter.

– Der er mange aktører om beliggenhederne. Derfor er kæderne også villige til at reducere antal kvadratmeter og indrette butikkerne optimalt, således de kan generere en god omsætning. Det er en tendens, vi ser mere og mere, fortæller Torben Klitgaard med speciale i retail.

Mindre afkast til ejendomsinvestorer

Det store pres efter egnede beliggenheder til nye supermarkeder og discountbutikker har allerede betydet, at investorerne har accepteret et betydeligt mindre afkast i København City, byens brokvarterer og på Frederiksberg, end hvad investorerne ellers kan få ved at investere i dagligvarebutikker i andre steder af landet. Og samme tendens breder sig også til Aarhus.

I en ny prognose peger Colliers International på, at afkastkravet i forhold til nyetablerede dagligvarebutikker, vil blive lavere i det centrale Aarhus den kommende tid. I dag ligger afkastniveauet, altså det krav som investorer har til at få forrentet deres investerede kapital, i Aarhus C på henholdsvis 5,50 pct. for supermarkeder og 6,25 pct. for discountbutikker.

– Årsagen til, at afkastkravet typisk bliver lavere er med baggrund i, at vi ser en stigende efterspørgsel efter dette produkt, som kan sidestilles med en obligation. I takt med den store efterspørgsel og det lille udbud byder dagligvarekæderne ind med længere uopsigeligheder på 15 år og derover. Det gør investeringerne endnu mere attraktive. Pensionskasserne har stort fokus på dette segment, udover private investorer og K/S-selskaber med flere, fortæller Torben Klitgaard.

Når det gælder Aarhus, er Torben Klitgaard ikke i tvivl om i hvilken retning, forrentningen bevæger sig for de investorer, der investerer i dagligvarebutikker de kommende år.

– Det bliver rigtig svært at finde flere beliggenheder i det centrale Aarhus til nye dagligvarebutikker. De, der kommer til salg, vil der blive en rigtig stor efterspørgsel på, og det vil betyde et lavere afkast, fortæller Torben Klitgaard.