Store forskelle på åbningstider i discountkæder

Mens Aldis butikker har åbent 80 timer om ugen, har de fleste Kiwi og Netto åbent 98 timer ugentligt

Foto og illustration: Ulrik Samsøe Figen

Selv om lukkeloven for længst er blevet afskaffet, er der store forskelle på, hvor meget de enkelte discountkæder udnytter liberaliseringen og holder deres butikker åbne.

På Aldis butik på Stenvej i Aarhus-forstaden Skåde hænger et stort banner, der oplyser om butikkens åbningstider....