Stor spredning i økonomiske resultater

Der er stor spredning i dagligvareleverandørernes økonomiske præstationer.
Leverandørernes omsætnings- og indtjeningstal viser, at det fortsat er vanskeligt at tjene penge på at producere og levere dagligvarer på det danske marked.
Tendensen bekræftes af tal for leverandørernes egenkapital, som viser, at et stort antal virksomheder har mindsket deres egenkapital fra 2012 til 2013.
- Det er et ganske stort antal leverandører, der har tilbagegang i egenkapitalen.
Sådan lyder vurderingen fra Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet.
Stor spredning Han har set på den opgørelse over regnskaberne fra 143 dagligvareleverandører, som Dansk Handelsblad har udarbejdet.
- Den konklusion, man først og fremmest kan drage er, at der er så stor forskel på leverandørernes årsresultater.
Der er store forskelle, så det er svært at tale om leverandørerne som én enhed.
Det er et sammensurium af mange forskellige slags virksomheder, som opererer under vidt forskellige vilkår og med vidt forskellige strategier, og det lykkes de med i forskellig grad.
Der ser ud til at ske en spredning i deres præstationer.
Nogle klarer sig tilsyneladende godt, nogle klarer sig endda fra godt til bedre, og så er der en stor mængde, der efter regnskaberne at dømme ikke klarer sig specielt godt og ikke tjener så mange penge.
- Der kan imidlertid være mange forskellige forhold, der gør sig gældende hos de leverandører, der klarer sig mindre godt.
Sammensat branche Dagligvareleverandørerne er ifølge Per Nikolaj Bukh en sammensat branche.
- Man plejer at sige, at når man er leverandør til detailhandlen, ser man ikke de store udsving. Forbrugerne skal som regel have dagligvarer med hjem jævnligt. Det afspejler sig i, at risikoen i sådanne selskaber er mindre. Derfor kan de klare sig med en lavere indtjening. De har ikke så høj en indtjening som i flere andre brancher, hvor der er større usikkerhed. Man kan selvfølgelig godt blive presset på indtjeningen, men hvis man i øvrigt er effektiv, vil der være et marked for den type varer, man producerer.
Det er ikke sådan, at forbrugerne forsvinder.
- Leverandørerne i branchen får dog sjældent mere end en minimumsindtjening, men de kan dog få den indtjening, der skal til for at forrente sin kapital osv.. Man skal have en fornuftig indtjening, men man får sjældent en speciel god indtjening, bl.a. fordi detailhandlen styrer så meget, som de gør. Det er bare spillereglerne, siger Per Nikolaj Bukh.
"Leverandørerne i branchen får sjældent mere end en minimumsindtjening. " PER NIKOLAJ BUKH, AALBORG UNIVERSITET

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis