Stille optimisme præger dansk økonomi

Alle havde vi håbet på, at 2014 skulle blive året med opsving i dansk økonomi. Meget tyder dog på, at det lader vente lidt på sig, og vi må tage til takke med en beskeden optimisme og blandede signaler i første kvartals økonomiske nøgletal.
Blandt andet ser vi, at selv om fl ertallet i serviceerhvervene og detailhandlen fortsat er optimistiske, så faldt konjunkturindikatorerne i marts måned for de to brancher alligevel med hhv. 1 og 7 point. Samtidig synes landets eksport og import at have fundet et rimelig stabilt leje over det seneste halve år. Og med en stigning i eksporten på 4,9 procent og importen på 1,9 pct. i februar, så betød det endnu et flot handelsbalanceoverskud på 8,7 mia.kr.
Positiv kurs i forbrugertillid og omsætning
Til trods for et lidt broget billede er der fortsat tegn på forsigtig fremgang i forbrugernes tillid. Den lave infl ation, som vi ser for tiden, betyder fx, at priserne på varer stiger mindre end lønnen, hvilket udvider danskernes forbrugsmuligheder.
Forbrugertillidsindikatoren viser en stigning fra februar til marts 2014 på 0,8 point fra 4,2 til 5,0. Forbrugernes forventninger synes dermed at have fundet en stabil kurs, der peger i den rigtige retning, men vi skal nok ikke forvente nogen eksplosiv udvikling i det private forbrug i det kommende kvartal.
Samtidig ser vi en fi n lille stigning i detailhandlens samlede mængdeomsætning, der steg med 0,6 procent fra januar til februar 2014. Dermed tegner der sig også her en stille, men positiv, udvikling, efter at mængdeomsætningen i lang tid har været faldende.
Sidst omsætningen steg markant var i november 2013, hvor den blev efterfulgt af to måneders fald.
Selv om danske økonomi har været præget af usikkerheden omkring den højspændte situation i Ukraine, peger mange på, at Rusland er så afhængig af Vestens køb af russisk olie og gas, hvorfor de ikke tør at lade situationen eskalere. Urolighederne i Ukraine forventes derfor ikke at få konsekvenser for den danske økonomi i det kommende kvartal.
FORBRUGERTILLID
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
2010 2011 2012 2013 2014

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis