Steges butikker under pres af Spars lukning

Til sommer lukker Spar i Stege. Lukningen vækker bekymring hos de tilbageværende konkurrenter og handelsforeningen. Når lukningen bliver en realitet, er discountbutikkerne fremherskende på dagligvareområdet med SuperBrugsen som undtagelse. Boghandler Elly Nielsen, formand for...