Spilforhandlere tilfredse med hvidvasklov

Hvidvaskloven indfører en bagatelgrænse på 2000 euro, før man kan bede om oplysninger hos kunderne.

Nærbutikkernes Landsforening er tilfreds med den bagatelgrænse på 2000 euro, som er indført i hvidvaskloven. Foto: Danske Spil

Folketinget har nu vedtaget hvidvaskloven, som rammer spilleforhandlerne mildere end loven oprindeligt lagde op til.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) orienterer i formiddag om den nye politiske aftale om bekæmpelse af hvidvask, der ventes indgået mellem et bredt udsnit af Folketingets...