Spadestik til butikscenter i foråret

Byggeriet af det nye shoppingcenter i Esbjerg forventes påbegyndt i løbet af foråret og afsluttet ved udgangen af 2012. Disse er de seneste nyheder fra TK Developments omkring deres planer om at samle 50-60 butikker i en bygning med 800 gratis parkeringspladser på taget. Ideen er, at togstationen og de dertilhørende platforme vil blive flyttet mod centret, således at den offentlige transport får en naturlig forbindelse til det. TK Developments mangler stadig en byggetilladelse, og virksomheden har oplyst, at arbejdet ikke vil blive påbegyndt, før udlejningsprocenten af butikkerne er omkring 60 procent. Cirka 25-30 procent af lejemålene er blevet underskrevet.