Søndersø og Bårdesø Brugsforening lægges sammen

Brugsforeningerne Søndersø og Bårdesø har nu valgt at fusionere, forudsat at det bliver accepteret på en ekstraordinær generalforsamling. Henrik Frydensberg overtager besætter stillingen som uddeler i Dagli’ Brugsen i Bårdesø. “Dagli ‘ Brugsen Bårdesø har gennem de senere år oplevet en mere og mere presset situation, hvor vi -på trods af mange familiers loyale handel i Brugsen -har haft svært ved at skabe et resultat, der kan sikre butikkens fortsatte eksistens,” siger formand Kjeld Hansen.