Sønderjysk Meny taber 3 mio. kr. årligt på grænsehandlen

Følgerne af grænsehandlen er hverdag for købmændene Jens Petersen og Frank Andersen i Meny i Christiansfeld. Men det betyder ikke, at de synes, at rammebetingelserne for dagligvarehandlen er fair. Grænsehandlen rammer deres omsætning, beskæftigelsen og naturen omkring dem.

– Når vi...