Skrøbeligt dansk opsving

Vores vurdering af dansk økonomi er, at vi befinder os i begyndelsen af et økonomisk opsving, men de økonomiske nøgletal understreger, at opsvinget er svagt og skrøbeligt, og at der ikke skal meget til, før det kører af sporet. Selvom de økonomiske nøgletal har været skuffende på det seneste, mener vi imidlertid ikke, at opsvinget er slået helt ud af kurs.
Som følge af de skuffende nøgletal har vi dog nedjusteret vores vækstskøn (dvs. skøn til væksten i BNP). I forhold til sidste prognose fra juni er vækstskønnet for 2014 blevet nedjusteret fra 1,5% til 0,8%. For 2015 har vi nedjusteret vækstskønnet fra 2,0% til 1,8%. Disse nye vækstskøn er stort set på linje med Nationalbankens prognose, som blev udsendt i forbindelse med deres kvartalsoversigt for 3. kvartal.
Nationalbanken venter således, at væksten vil ende på 0,8% i 2014 stigende til 1,7% i 2015.
Selvom væksten i BNP er blevet nedjusteret, er der fortsat grund til at forvente fremgang på de to måske vigtigste parametre for almindelige danskere; ledigheden ventes således at falde og huspriserne ventes at stige. Begge er godt nyt for det private forbrug, der langsomt er ved at komme op i gear. Udover det betyder den meget lave inflation, at reallønnen er stigende (dvs. forbrugernes købekraft er stigende). I kroner og øre betyder dette, at en typisk dansk familie har omkring 430 kroner mere om måneden til sig selv end for et år siden.
Forbrugertillid falder i september
På nøgletalsfronten kom der i sidste uge også nye tal for forbrugertilliden i september.
Forbrugertilliden måler, hvordan danskerne ser deres egen økonomiske situation og den økonomiske situation for landet som helhed. Tallene viste, at forbrugertilliden faldt til 7,1 i september mod 11,4 i august. Faldet hænger sammen med, at den økonomiske nyhedsstrøm har været lidt mindre munter i den seneste tid, bl.a. som følge af de skuffende BNP-tal for 2. kvartal. Derudover skal faldes også ses som en normalisering, idet forbrugertilliden har været stigende de sidste 6 måneder, hvilket aldrig er sket før.
Trods faldet i september er forbrugertilliden imidlertid fortsat høj og er med til at understøtte billedet af, at det private forbrug er på vej frem.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis