SKET I UGEN

Lokal mangel på arbejdskraft
En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv peger på et overset problem med flaskehalse i landets yderområder.
43 pct. af Dansk Erhvervs repræsentanter peger på, at virksomhederne oplever problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft i deres lokalområde, selv om det generelle billede for Danmark ser mindre bekymrende ud.
- Særligt yderområderne kan have svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og vi oplever en bekymring blandt virksomhederne for, at problemet kun vil stige," siger underdirektør Niels Milling i en pressemeddelelse.
49 pct. af de repræsentanter mener, at der ikke er et tilstrækkeligt fokus på serviceerhvervene blandt lokalpolitikerne i deres område.
- Visse kommuner har eksempelvis et skarpt ledelsesfokus og er gode til at tænke kundeorienteret, og vi oplever, at deres arbejdsgange gør det nemmere at drive virksomhed lokalt. Kommunerne bør i højere grad tænke i best practice og samarbejde på tværs, i stedet for at se hinanden som konkurrenter.
Det vil gavne både kommuner og virksomheder, siger Niels Milling. (cj)
Mad fra julemesse til hjemløse
Hjemløse i København får glæde af den mad, der var i overskud fra grossistvirksomheden Hørkram Foodservice forleden.
Omkring 11 ton fødevarer, svarende til over tre store lastbiler med mad, blev uddelt til Københavns herberger, væresteder, kvindehjem og sociale hjælpeorganisationer.
Maden kom fra Hørkrams julemesse med et besøgstal på omkring 5.000, mange fødevareproducenter og et stort udvalg af mad. Den gode mad gik dog ikke til spilde, med kom til nytte via et samarbejde med foreningen Det Runde Bord og forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad. Hørkram er Danmarks 3. største totalleverandør til foodservice. (hede)

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis