Skatteministeren: Højere afgifter fra 1.januar

Trods kraftig modstand fra handelen fastholder Skatteminister
Thor Möger Pedersen (SF), at de forhøjede afgifter på bl.a. øl,
vin, sodavand og chokolade skal træde i kraft 1. januar 2012.

Det sker i et svar til Folketingets Skatteudvalg.

"Aftaleparterne er enige at øge de offentlige indtægter gennem
skatter og afgifter med samlet 5 mia. kr... Regeringen erkender, at
tiden fra lovforslagets vedtagelse til ikrafttrædelsestidspunktet
er kort, men må samtidig understrege, at der er behov for, at
indtægterne fra de øgede afgifter allerede fra januar 2012 bidrager
til finansieringen af de ovennævnte initiativer", skriver
ministeren til udvalget.

Resten af artiklen
er kun for vores abonnenter.

Bliv abonnent