Skat fortsætter jagt på illegal slikhandel

Illegal grænsehandel med slik er fortsat et voksende problem

Foto: Henrik Frydkjær

Skat vil gennem 2017 fortsætte kontrolindsatsen over for detailhandlere og grossister, der ulovligt indfører bl.a. slik, øl og sodavand og snyder statskassen i millionerne af afgifts- og momskroner.

Skat skønner, at omfanget af illegal handel med bl.a. slik og øl løber op i mere end 600...