Shoppingcentre står i stampe

del af detailhandelsomsætningen.
Men gennem de seneste fem år har centrenes samlede vækst stået i stampe, og shoppingcentrenes samlede markedsandel har ligget på 24 pct. Andelen af det samlede detailhandelsmarked skal ses i forhold til en forventning om, at shoppingcentrene vil nå en markedsandel på ca. 30 pct.. Men den konkurrencestyrke kommer langsommere end ventet af detailhandelseksperter.
Nye tal fra Institut for Center-Planlægning (ICP) viser, at shoppingcentrene nåede en samlet markedsandel på 24 pct. tilbage i 2008, og der har tallet ligget siden da.
Ifølge ICP steg centrenes samlede omsætning fra 2012 til 2013 med ca.
7,5 mia. kr. til 60,3 mia. kr. , men markedsandelen vurderes fortsat at udgøre omkring 24-25 pct. Øget koncentration Danmarks største centeroperatør er Steen & Strøm, der administrerer 16 af landets største centre. Her mærker man ikke stilstand. Disse centre har vundet markedsandele siden 2005 inden for både beklædning/sko og øvrige udvalgsvarer, mens centrene har sværere ved at følge med, når det gælder dagligvarer, primært fordi de ikke får del i discountbølgen.
Claus Tüchsen, der er Commercial og Marketing Director i Steen & Strøm, siger om udviklingen:
- Centermarkedet koncentrerer sig også, og der er ikke tvivl om, at de store centre og nogle af de mellemstore centre har vundet markedsandele, mens især mange små centre har tabt.
Vi ser den samme udvikling med øget koncentration blandt centrene som i detailhandlen generelt, siger han og tilføjer:
- Jeg er overbevist om, at centrene samlet vil begynde at vinde en større andel af markedet fra nu. Når der tales om 30 pct. , er der også tale om en lang tidshorisont, måske i et 10-årigt perspektiv, hvor centrene vækst sker organisk og via de nye projekter, der er på vej, vurderer Claus Tüchsen.
"Der er ikke tvivl om, at de store centre og nogle af de mellemstore centre har vundet markedsandele, mens især mange små centre har tabt."
CLAUS TÜCHSEN, STEEN & STRØM

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis