Sexchikane rammer hver ottende kvindelige leder

Viceadministrerende direktør hos Lederne, Bodil Nordestgaard Ismiris, er overrasket over problemets omfang og finder det stærkt bekymrende

Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadministrerende direktør hos Lederne. Foto: Lederne

Et stort antal kvindelige ledere i Danmark har inden for de seneste to år været udsat for sexchikane på arbejdspladsen. Det viser ny undersøgelse, som Lederne har foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov.

Baseret på 1.269 svar er det hver ottende kvindelige leder og særligt betroede medarbejder, som har følt sig udsat for seksuel chikane.

13 pct. af de adspurgte kvindelige ledere og særligt betroede medarbejdere svarer, at de har været udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen inden for de seneste to år. Den tilsvarende andel blandt mandlige ledere og særligt betroede medarbejdere er 2 pct.

Rammer også kvindelige ledere 

De kvindelige ledere peger primært på to grupper, der har udsat dem for seksuel chikane:

Dels overordnede ledere, dels kunder, klienter, borgere, forretningsforbindelser, samarbejdspartnere og andre, som ikke ér eller var ansat på arbejdspladsen.

– Ét tilfælde af seksuel chikane er ét for meget, uanset hvem der udsættes for det. Jeg er overrasket over problemets omfang og finder det stærkt bekymrende, at hver ottende kvindelige leder og særligt betroede medarbejder har følt sig udsat for sexchikane inden for de seneste to år. Den store andel viser dels, at problemerne med seksuel chikane har været endnu større end først antaget, dels at sexchikane ikke kun har ramt medarbejdere, men i høj grad også kvindelige ledere, fastslår viceadministrerende direktør hos Lederne Bodil Nordestgaard Ismiris.

Seksuel chikane er i Ledernes undersøgelse defineret som, når en person bliver udsat for handlinger, herunder også på sociale medier, af verbal, ikke-verbal eller fysisk karakter med seksuelle undertoner, vedkommende opfatter som krænkende.