Satspuljemidler skal matche veteraner og virksomheder

Cabi, der hjælper virksomheder og jobcentre med at få flere fra kanten af arbejdsmarkedet i job, har fået 38,6 mio. fordelt over fire år fra satspuljen.

Foto: Colourbox

Videns- og netværkshuset Cabi har fået 38,6 mio. fordelt over fire år fra Satspuljen.

Cabi, der er en non profit-organisation, formidler rådgivning og viden til virksomheder og jobcentre om, hvordan man i praksis kan få succes med at ansætte og fastholde eksempelvis mennesker med fysiske eller psykiske handicap, sociale problemer eller sygdom.

– Vi har altid som mål, at den viden, vi formidler og de metoder, vi udvikler, skal kunne fungere og skabe reelle forbedringer i praksis i virksomheder og på jobcentre. Med satspuljebevillingen kan vi fortsætte og styrke vores indsats yderligere, siger Mette Rønnau, direktør i Cabi.

De 9 mio. er øremærket indsats for veteraner og udvikling af en jobportal.

Randi Hoffmann, ansvarlig for Cabis samarbejde med virksomheder, er fuld af forhåbning:

– Jeg tror, rigtig mange virksomheder er interesserede i at hjælpe veteraner tilbage på arbejdsmarkedet. Nu skal vi finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan understøtte dem i det, siger Randi Hoffmann.

Rambøll har netop evalueret Cabi og vurderet, at 98 pct. af  landets jobcentre anvender Cabis viden og ydelser.

Interessen fra virksomhedssiden kan bl.a. ses i, at Cabis netværk for virksomheder, der gerne vil tage et socialt ansvar, er stigende.

I 2016 er medlemstallet nået op på ca. 5.500.

Cabi skal som en del af aftalen også udvikle en jobportal, der gør det nemmere at finde og rekruttere medarbejdere, som kun kan arbejde få timer om ugen. Portalen skal tage afsæt i eksisterende jobportalløsninger.