Samhandel bliver mere fair

Stigende tilfredshed med samarbejde med handlen hos europæiske leverandører

Foto: Helle-Karin Helstrand

Forholdet mellem leverandørerne og handlen er blevet forbedret i de senere år. Udmeldingen kommer fra parterne omkring det Supply Chain Initiative, som aktørerne på det europæiske dagligvaremarked gik ind i for nogle år siden.

Initiativet får opbakning fra EU-Kommissionen, der følger...