Salgs- og abonnementsbetingelser

Velkommen som kunde og abonnent.

Generelt

Nedenstående abonnementsvilkår gælder for alle abonnementer på trykte og digitale udgivelser eller en kombination heraf tegnet hos Dansk Handelsblad A/S. Ved køb af abonnementer accepterer du Dansk Handelsblads abonnementsbetingelser, som vi forudsætter, at du har læst på forhånd.

Levering

Har du købt et abonnement på den trykte udgave af Dansk Handelsblad, leveres avisen som magasinpost med Postnord på udgivelsesdagen. Ved levering uden for Danmark tillægges forsendelsesomkostninger.

Digital adgang

Med den digitale adgang kan du læse alle nyheder på vores hjemmeside, i nyhedsbrev samt e-avis fra det øjeblik, de lægges online. Du får tilsendt login-oplysninger, hvor du skal danne et kodeord, for at du kan få adgang. Denne kode er personlig og må ikke overdrages til andre. Du kan læse Dansk Handelsblad fra op til tre forskellige enheder, f.eks. PC, tablet eller smartphone. Hvis der registreres misbrug, inddrages kodeordet. Hvis jeres virksomhed ønsker flere adgange, så kontakt os for et tilbud på individuelle adgange eller en IP-løsning.

Udeblivelse

Udebliver Dansk Handelsblad, kan du ringe eller sende en mail direkte til abonnementsafdelingen: Tlf. 8615 8011/ adm@dhblad.dk, hvortil henvendelse om adresseændring også rettes.

Fakturering og betaling

Betales dit abonnement eller varekøb via faktura, og beløbet ikke er betalt på forfaldsdatoen, fremsendes rykker, og din konto debiteres med et gebyr på kr. 100,- ekskl. moms samt renter jf. oplysninger på fakturaen. Betaler du ikke rettidigt, stopper levering og digital adgang. Manglende betaling betragtes ikke som en opsigelse.

Hvis du har valgt at betale dit abonnement via fremsendt faktura, sender vi denne til dig pr. mail.

Abonnementer faktureres én gang årligt. Betalingsfrist for abonnementsopkrævninger er 14 dage netto. Abonnementet fornyes automatisk. Er abonnementet købt til introduktionspris, fortsætter det til gældende normalpris efter introduktionsperiodens udløb.

Ved fakturaændringer pålægges et administrationsgebyr.

Opsigelse

Ønskes et abonnement opsagt, kan dette gøres uden bindinger. Du er ikke bundet ud over den periode, du har betalt for.  Manglende betaling, returnering af aviser eller nægtet modtagelse er ikke en opsigelse. Opsigelse skal sendes pr. mail til adm@dhblad.dk

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb af abonnement i 14 dage. Du kan kun bruge denne fortrydelsesret, såfremt abonnementet ikke er taget i brug (avis modtaget/online adgang taget i brug). Ønsker du at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du meddele det skriftligt på mail (adm@dhblad.dk) eller sende et brev til Dansk Handelsblad, Fenrisvej 11, 8230 Åbyhøj. Dansk Handelsblad refunderer alle betalinger uden unødig forsinkelse dog senest 14 dage efter vi har modtaget meddelelse om fortrydelse.

Ophavsret

Alt indhold i såvel fysiske som digitale medier tilhører Dansk Handelsblad A/S. Al kopiering, distribution eller anden brug er forbudt uden forudgående skriftligt samtykke. Som abonnent har du ingen kommercielle rettigheder til brug, salg, kopiering eller distribution af indhold. Du kan alene bruge indhold på enheder,  som du, din husstand eller din virksomhed disponerer over.

Persondata

Persondata behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Ved oprettelse af nyhedsbrev og/eller abonnement giver du samtidig samtykke til, at Dansk Handelsblad må kontakte dig. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet direkte i mailen.

Øvrige betingelser

  • Du skal være over 18 år for at købe abonnement.
  • Ved ændring af adresse eller modtagernavn, er det abonnentens pligt at oplyse os herom.
  • Dansk Handelsblad kan løbende ændre abonnementspriserne. Prisstigninger vil først træde i kraft for efterfølgende abonnementsperiode.