Salget stiger i supermarkeder og varehuse

Det er for tidligt at sige, hvor meget betydning, man kan lægge i det - men i to måneder i træk har der været fremgang i omsætningen i både supermarkeder og den kategori, der overvejende omfatter varehuse.
Det fremgår af Danmarks Statistiks nyeste branchetal for detailomsætningen.
Dermed er de små butikker, der hos Danmarks Statistik går under betegnelsen købmænd og døgnkiosker, alene om at fortsætte mange års faldende salg.
Med en vækst på 5 pct. i både december og januar står discountbutikkerne stadig for den største fremgang - men det er også i det segment, der til stadighed bliver åbnet nye butikker. Antallet af supermarkeder er snarere for nedadgående, men alligevel er deres samlede omsætning vokset med hhv. 2 og 1 pct. i de to måneder på hver sin side af nytår.
Lille fald i 2014 Varehuse bliver der heller ikke fl ere af for tiden, men alligevel har gruppen, som de hører under, også set en lille vækst - på 1 pct. i både december og januar.
I årene siden fi nanskrisens udbrud i 2008 har måneder med omsætningsvækst udenfor discountsegmentet hørt til de absolutte sjældenheder - og to måneder i træk endnu mere.
I 2014 skete det også i april og maj - men supermarkederne alligevel endte med et fald på 0,5 pct. og varehus-kategorien på 0,8 pct. for hele året.
LÆS OGSÅ SIDE 2

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis