Salg af fødevarer stiger

Salget af dansk producerede føde- og drikkevarer har haft en lille fremgang på de danske butikker i de sidste tre måneder. Til gengæld daler omsætningen af danske føde- og drikkevarer på eksportmarkederne, så samlet set er der en dalende omsætning i fødevareindustrien.

Det nyeste konjunkturbarometer fra DI Fødevarer viser, at omsætningen opgjort på sæsonkorrigeret årsniveau de seneste tre måneder er faldet med 2,8 pct. i forhold til de foregående tre måneder.

Tallene dækker over et fald i omsætningen på eksportmarkederne med 3,9 pct., mens det indenlandske salg har trukket i modsat retning med en lille stigning på 0,7 pct.

Resten af artiklen
er kun for vores abonnenter.

Bliv abonnent