Robotter skal bringe varer ud

Transportminister Ole Birk Olesen vil indlede et forsøg med robotter, der skal færdes blandt fodgængerne

Foto: Colourbox

Med ca. seks km i timen skal små robotter bringe mælk, medicin og pizzaer ud til borgerne.

Det er i hvert fald ideen i en forsøgsordning, som Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen nu har fået opbakning til fra regeringens og Dansk Folkepartis transportordførere.

Det er i dag ikke tilladt at bruge selvkørende enheder på færdselslovens område, for eksempel til udbringning af varer i byerne. De små selvkørende leverancerobotter skal nu som et forsøg færdes blandt fodgængere, som det allerede er tilfældet i flere udenlandske storbyer.

– Jeg mener, at markedet og teknologien er klar til, at vi på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde kan afprøve små selvkørende leveranceenheder i Danmark. Så jeg er glad for, at vi er enige om at gå videre med udarbejdelsen af en forsøgsordning, siger Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse.

– De selvkørende enheder kan stå for levering til døren af for eksempel mad, dagligvarer og medicin i byerne og dermed reducere bykørslen med varebiler og lignende. Det vil gøre leverancer billigere for forbrugerne, gavne miljøet og mindske trafikstøjen i byen. En forsøgsordning vil blandt andet indeholde regler for hastighedsbegrænsning, vægt og dimensioner, hvem der har ansvaret, hvis enheden er impliceret i en ulykke, forsikring og erstatningsansvar.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er i gang med at undersøge og fastsætte rammerne for sådan en forsøgsordning.